top of page

Over ons

Impact vanuit ervaring

 

Het oorspronkelijke idee, wat later uitgroeide tot het Rouwcafé, kwam vanuit Femke en Rosalie, twee oud-deelnemers van dezelfde Lotgenotengroep, een activiteit georganiseerd door Humanitas. Hierin gaan mensen die een dierbare hebben verloren op een gestructureerde manier met elkaar in gesprek met als doel een handvat te kunnen bieden voor het rouwproces.

Na afloop van het traject hadden beiden behoefte om met elkaar en anderen in gesprek te blijven. Niet alleen om over verdriet te praten, maar ook om mooie herinneringen op te halen en positieve verhalen te delen. Via Humanitas kwamen zij in aanraking met oud deelneemster Chaja en vrijwilliger Cyril. Met als verbindende factor het verlies van een ouder gingen de vier om tafel. Het idee voor het Rouwcafé was geboren.

Rouw kan vaak als eenzaam worden ervaren, zeker op jongere leeftijd. Het idee achter het Rouwcafé is om een toegankelijk platform te bieden voor mensen in de 20 en 30 die een dierbare zijn verloren om mensen in een vergelijkbare situatie te ontmoeten op een informele manier.  Er hoeft zeker niet alleen over rouw gepraat te worden en het is vaak ook juist gewoon een gezellige avond, maar het gegeven dat je onder mensen bent die de emoties herkennen is een verbindende factor.

Ons team

Gesteund door

logoss.jpg
EU-european-solidarity-corps-4x3-en.png
bottom of page